Grizzly

DELA DENNA NYHET:

Bakgrund

LKAB har haft stora arbetsmiljöproblem med Grizzlyutfrakten vid Pelletsverket i Svappavaara. Det har medfört att olyckor och tillbud har inträffat i anläggningen. De har även haft stora problem med damning och frysningar vintertid. Dessa problem var upprinnelsen till en förstudie.

Våren 2019 fick Mecon uppdraget att utreda om Grizzlyfickans utlopp kunde vridas 90 grader för en rak infart. Efter vår förstudie kunde vi presentera en typlösning för genomförande. En förprojektering startades i detta omfattande projekt. Första steget var att utreda lösningar på de utmaningar som den nya vridningen medförde. Flertalet layouter togs fram, utredning om vad som skulle påverkas genomfördes. Vi arbetade hela tiden med arbetsmiljön i centrum.

Lösning

Lösningen innebar följande huvudpunkter:

 • Nya kanalstöd till de ca 4m i diameter stora processgaskanalerna
 • Ny omlastningsbyggnad med travers för servicearbeten
 • Flertalet svängkranar.
 • 2 st nya transportörer och ombyggnation av det långa utfraktsbandet.
 • Demontage av hela gamla grizzlyfickan samt installation av en ny ficka med grizzlygaller.
 • Dammutsugning effektiviserades utan att byta reningsanläggningen detta genom att installera tätare konstruktioner.
 • Special verktyg för hantering av galler helt och hållet med maskiner i stället för farliga manuella handhavanden.
 • Rensningsverktyg ock speciella traktorarmar för lyft.
 • Även arbetsmiljön under kommande repstopp förbättrades med avstängning av kalldrag in i kylaren

Utförande

Driftsättningen av den nya lösningen kan sammanfattas med punkterna nedan.

 • Förberedande installationer utfördes till stor del innan stoppet.
 • Nya produktionslösningar för att effektivisera byggdelen under inkopplingen av anläggningen togs fram.
 • En extremt detaljerad tidplan uppfördes och uppföljning skedde 2ggr / dag under inkopplingen.
 • Inkopplingen genomfördes under planerad stopptid inklusive idrifttagningen
 • Gedigen förberedelse och noggrant montage gjorde att ingen justering behövde utföras vid idrifttagningen.

Resultat

Resultatet av detta projekt blev en välfungerande anläggning med få slitagepunkter och en avsevärt förbättrad arbetsmiljö.

Vi är mecon

Senaste projekten

Se fler av våra spännande referensprojekt!
Klicka in för att läsa mer.

Rullresare Smurfit Kappa

Mecon har analyserat varför lagerläget på Smurfit Kappas rullresare går sönder. Nya geometri för cylinderinfästningen har monterats för att få en mer gynnsam kraftöverföring. Underhåll

Gå till projekt

Kulmataren

Mecon har Konstruerat, tillverkat och levererat den fristående produkten kulmatare på uppdrag av Boliden. Kulmataren portionerar ut Ø80mm stålkulor in i en kvarn för att

Gå till projekt

Gratebryggan

I arbetet med rostbekämpning blev en serviceplattform demonterad. Mecon har i samband med återuppbyggandet lyssnat på brukarna och optimerat området för verksamheten. En telfer har

Gå till projekt